Roman van Raoul Servais, met illustraties

 

Getuige van hitleriaanse en poststalinistische dictaturen heeft Raoul Servais zijn ervaringen ten dienste gesteld voor een verhaal waarbij een jongeling op zoektocht is in een maatschappij waar de mensonterende ideologie van het Eeuwig Heden in zwang is.

 

Leerling Têtu Zestien blijkt niet overtuigd te zijn van het onbeholpen onderricht van Meester Negenenvijftig, noch van de opgelegde fanatieke behoudsgezinde levenswijze die in zijn stad woekert. Têtu denkt na!

 

Deze versie van het Taxandria-verhaal sluit nauw aan bij wat de filmmaker oorspronkelijk voor ogen had en verschilt aanzienlijk van de filmversie.

 

Raoul Servais schreef deze 'filosofische fabel' in het Frans en droeg hem op aan zijn overleden vrouw Nicole van der Vorst.

 

Het 136 pagina's tellende boek is geïllustreerd met een 40-tal potlood- en houtskooltekeningen van de kunstenaar.

 

Editions Invenit Tourcoing / 136p. / Franstalig / ISBN 978-2-37680-011-8

Boek "L'Eternel Présent - conte philosophique" van Raoul Servais

20,00 €Prijs
incl.Btw
  • Verzending

    AANDACHT : voor zendingen buiten België, gelieve contact op te nemen via e-mail info@raoulservaiscollection.com